Dokument EU 6974/21

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekády
/kód dokumentu 6974/21, COM(2021) 118 final/ISP (příhlásit)