Usnesení č. 466 (21. května 2021)

Související dokumenty EU

6974/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekády
ISP (příhlásit)