Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení VEZ

 

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropské záležitosti (29. listopadu 2017) nestanoveno
č. 2k volbě volební komise výboru pro evropské záležitosti (29. listopadu 2017) nestanoveno
č. 3k volbě předsedy výboru pro evropské záležitosti (29. listopadu 2017) nestanoveno
č. 4k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (29. listopadu 2017) nestanoveno
č. 5k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ (6. prosince 2017) nestanoveno
č. 6k volbě místopředsedů výboru pro evropské záležitosti (6. prosince 2017) nestanoveno
č. 7k termínu a pořadu výjezdní schůze výboru pro evropské záležitosti (6. prosince 2017) nestanoveno
č. 8k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (6. prosince 2017) nestanoveno
č. 9k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 14. a 15. prosince 2017 (13. prosince 2017) nestanoveno
č. 10k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (13. prosince 2017) nestanoveno
č. 11k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (12. ledna 2018) nestanoveno
č. 12k plánu zahraničních styků VEZ na rok 2018 (12. ledna 2018) nestanoveno
č. 13k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 11. září – 31. prosince 2017 (12. ledna 2018) nestanoveno
č. 14k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (18. ledna 2018) nestanoveno
č. 15k Informaci o závěrech jednání Evropské rady konané v Bruselu ve dnech 14. a 15. prosince 2017 (18. ledna 2018) nestanoveno
č. 16k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (31. ledna 2018) nestanoveno
č. 17ke Společné zprávě Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2018 /kód dokumentu 14812/17, KOM(2017) 674 v konečném znění/ (31. ledna 2018) nestanoveno
č. 18k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie /kód dokumentu 12137/17, KOM(2017) 487 v konečném znění/ (31. ledna 2018) nestanoveno
č. 19k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic /kód dokumentu 12723/17, KOM(2017) 571 v konečném znění/ (31. ledna 2018) nestanoveno
č. 20k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie /kód dokumentu 14884/17, KOM(2017) 772 v konečném znění/ (31. ledna 2018) nestanoveno

12345>>
ISP (příhlásit)