Dokument EU 6974/21

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekády
/kód dokumentu 6974/21, COM(2021) 118 final/

Přílohy dokumentu

e0697421cs.pdf
e0697421cs.docx (Dokument DOCX, 151 KB)
e0697421cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 547 KB)
e0697421cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 122 KB)ISP (příhlásit)