Dokument EU 14977/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost potravinářství a zemědělství
/kód dokumentu 14977/17, COM(2017) 713 final/ISP (příhlásit)