Dokument EU 12108/18

Sdělení Komise - Posílení rámce Unie pro obezřetností dohled a dohled v oblasti boje proti praní peněz nad finančními institucemi
/kód dokumentu 12108/18, COM(2018) 645 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12108/18 dne 24.09.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 16. schůzi dne 26.09.2018 svým usnesením č. 138 rozhodl dokument postoupit výborům k projednání.


ISP (příhlásit)