Dokument EU 8360/18

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 8360/18, COM(2018) 328 final, 2018/0133 (NLE)/

Dokument projednáván Poslaneckou sněmovnou jako součást sněmovního tisk 227-E.ISP (příhlásit)