Dokument EU 5462/18

Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce
/kód dokumentu 5462/18, COM(2018) 23 final, 2018/0007 (NLE)/ISP (příhlásit)