Dokument EU 12211/17

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU
/kód dokumentu 12211/17, JOIN(2017) 450 final/ISP (příhlásit)