Dokument EU 8294/16

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení ohledně provádění dočasných kontrol na vnitřních hranicích za výjimečných okolností ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
/kód dokumentu 8294/16, COM(2016) 275 final, 2016/0140 (NLE)/ISP (příhlásit)