Dokument EU 9346/20

Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
/kód dokumentu 9346/20, COM(2020) 275 final, 2020/0137(NLE)/ISP (příhlásit)