Dokument EU 13730/16

Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base - Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob
/kód dokumentu 13730/16, COM(2016) 685 final, 2016/0337 (CNS)/ISP (příhlásit)