Dokument EU 8922/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro emise CO2 pro nová těžká užitková vozidla
/kód dokumentu 8922/18, COM(2018) 284 final, 2018/0143 (COD)/ISP (příhlásit)