Dokument EU 12878/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ochraně a posílení Schengenu
/kód dokumentu 12878/17, COM(2017) 570 final/ISP (příhlásit)