Dokument EU 14150/20

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, kterou se ruší směrnice (EU) 2016/1148
/kód dokumentu 14150/20, COM(2020) 823 final, 2020/0359(COD)/ISP (příhlásit)