Dokument EU 10152/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumech požadovaných podle čl. 19 odst. 1 nařízení 2017/852 o používání rtuti v zubním amalgámu a zubních výrobcích
/kód dokumentu 10152/20, COM(2020) 378 final/ISP (příhlásit)