Dokument EU 12270/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených užitích děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
/kód dokumentu 12270/16, COM(2016) 596 final, 2016/0278 (COD)/ISP (příhlásit)