Dokument EU 8561/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
/kód dokumentu 8561/18, COM(2018) 241 final, 2018/0114 (COD)/ISP (příhlásit)