Dokument EU 15502/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady
/kód dokumentu 15502/16, COM(2016) 790 final/ISP (příhlásit)