Dokument EU 15642/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)
/kód dokumentu 15642/16, COM(2016) 815 final, 2016/0397 (COD)/ISP (příhlásit)