Dokument EU 15904/17

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu
/kód dokumentu 15904/17, COM(2017) 783 final, 2017/0349 (CNS)/ISP (příhlásit)