Dokument EU 16007/17

Proposal for a Council Decision on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law - Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí vážného porušení zásady právního státu Polskou republikou
/kód dokumentu 16007/17, COM(2017) 835 final, 2017/0360 (NLE)/ISP (příhlásit)