Dokument EU 7030/20

Společný návrh doporučení Rady Evropské radě o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024
/kód dokumentu 7030/20, JOIN(2020) 6 final, 2020/0047(NLE)/ISP (příhlásit)