Dokument EU 7030/20

Společný návrh doporučení Rady Evropské radě o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024
/kód dokumentu 7030/20, JOIN(2020) 6 final, 2020/0047(NLE)/

Přílohy dokumentu

e0703020cs.pdf
e0703020cs.docx (Dokument DOCX, 90 KB)
e0703020cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 472 KB)
e0703020cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 93 KB)ISP (příhlásit)