Dokument EU 9234/17

Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
/kód dokumentu 9234/17, COM(2017) 503 final/ISP (příhlásit)