Dokument EU 5065/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 62. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971
/kód dokumentu 5065/19, COM(2018) 862 final, 2018/0437(NLE)/ISP (příhlásit)