Dokument EU 9947/20

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené úpravy týkající se finančních zprostředkovatelů na podporu oživení po pandemii covid-19
/kód dokumentu 9947/20, COM(2020) 281 final/ISP (příhlásit)