Dokument EU 12405/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise pro zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018
/kód dokumentu 12405/18, COM(2018) 637 final/ISP (příhlásit)