Dokument EU 7049/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky
/kód dokumentu 7049/18, COM(2018) 113 final, 2018/0048 (COD)/ISP (příhlásit)