Dokument EU 8765/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] pro identifikaci ilegálního pobytu státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)
/kód dokumentu 8765/16, COM(2016) 272 final, 2016/0132 (COD)/ISP (příhlásit)