Dokument EU 15160/16

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Defence Action Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán evropské obrany
/kód dokumentu 15160/16, COM(2016) 950 final/ISP (příhlásit)