Dokument EU 7804/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
/kód dokumentu 7804/17, COM(2017) 85 final, 2017/0035 (COD)/ISP (příhlásit)