Dokument EU 15315/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem
/kód dokumentu 15315/17, COM(2017) 712 final/ISP (příhlásit)