Dokument EU 14184/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
/kód dokumentu 14184/17, COM(2017) 647 final, 2017/0288 (COD)/ISP (příhlásit)