Dokument EU 8679/18

Proposal for a Council Recommendation on Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases - Návrh doporučení Rady o posílené spolupráci proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
/kód dokumentu 8679/18, COM(2018) 244 final, 2018/0115 (NLE)/ISP (příhlásit)