Dokument EU 14012/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – Nasměrování evropské dopravy do budoucnosti
/kód dokumentu 14012/20, COM(2020) 789 final/ISP (příhlásit)