Dokument EU 14012/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – Nasměrování evropské dopravy do budoucnosti
/kód dokumentu 14012/20, COM(2020) 789 final/

Přílohy dokumentu

e1401220cs.pdf
e1401220cs.docx (Dokument DOCX, 143 KB)
e1401220cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 530 KB)
e1401220cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 105 KB)ISP (příhlásit)