Dokument EU 14778/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii
/kód dokumentu 14778/16, COM(2016) 853 final, 2016/0363 (COD)/ISP (příhlásit)