Dokument EU 11213/20

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrženého nařízení (EU) XXX/XXX [Azylový a migrační fond]
/kód dokumentu 11213/20, COM(2020) 610 final, 2020/0279(COD)/ISP (příhlásit)