Dokument EU 9670/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
/kód dokumentu 9670/17, COM(2017) 277 final, 2017/0122 (COD)/ISP (příhlásit)