Dokument EU 11695/18

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Účast Evropské unie jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství (SPC)
/kód dokumentu 11695/18, COM(2018) 575 final/ISP (příhlásit)