Dokument EU 9075/17

Diskusní dokument o využití potenciálu globalizace
/kód dokumentu 9075/17, COM(2017) 240 final/ISP (příhlásit)