Dokument EU 9565/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP)
/kód dokumentu 9565/16, COM(2016) 283 final, 2016/0148 (COD)/ISP (příhlásit)