Dokument EU 13081/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025
/kód dokumentu 13081/20, COM(2020) 698 final/ISP (příhlásit)