Dokument EU 13081/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025
/kód dokumentu 13081/20, COM(2020) 698 final/

Přílohy dokumentu

e1308120cs.pdf
e1308120cs.docx (Dokument DOCX, 270 KB)ISP (příhlásit)