Dokument EU 15237/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění evropského programu pro migraci
/kód dokumentu 15237/18, COM(2018) 798 final/ISP (příhlásit)