Dokument EU 15237/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění evropského programu pro migraci
/kód dokumentu 15237/18, COM(2018) 798 final/

Přílohy dokumentu

e1523718cs.pdf
e1523718cs.docx (Dokument DOCX, 415 KB)
e1523718cs-ad01re01.pdf (Dokument PDF, 980 KB)
e1523718cs-ad01re01.docx (Dokument DOCX, 884 KB)
e1523718cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 874 KB)
e1523718cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 1 MB)ISP (příhlásit)