Dokument EU 10946/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
/kód dokumentu 10946/18, COM(2018) 492 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 10946/18 dne 9.07.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 15. schůzi dne 5.09.2018 svým usnesením č. 129 rozhodl dokument postoupit výborům k projednání.


ISP (příhlásit)