Dokument EU 5849/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení procesu přistoupení - Přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
/kód dokumentu 5849/20, COM(2020) 57 final/ISP (příhlásit)