Dokument EU 9673/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
/kód dokumentu 9673/17, COM(2017) 280 final, 2017/0128 (COD)/ISP (příhlásit)